برچسب: آموزش کاشت خیار

آموزش کشاورزی حاتم گلخانه ای

آموزش

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه استاد : آقای دکتر محمدرضا زاهدیان آبان ۹۹ محل : اداره جهاد کشاورزي شهرستان نهاوند_ استان همدان شرکت تولیدی کشاورزی حاتم گلخانه ای دوره...

سامیا – هیبرید – F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بوته بسیار مقاوم بینابین متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV) طول میوه 17 تا 19 ساتی متر و تعداد میوه 2 تا 3...

رعنا – هیبرید – F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا تک گل و تعداد میوه 1 تا 2 عدد در هر گره بصورت غیر همزمان متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV) طول میوه...

پیروز | هیبرید | F1

بذر هیبرید خیار پیروز f1 رقم پارتنوکارپ تبپ بیت آلفا پر گل شاخه های جانبی مناسب رنگ میوه سبز و طول میوه 16 تا 18 سانتی متر متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ...

بذر-خیار-پایا-هیبرید-F1

بذر خیار هیبرید پایا f1پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا پر گل پر محصول در مناطق گرم متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV) طول میوه 17 تا 19 ساتی...

باراد هیبرید F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بینابین متحمل به سفیدک حقیقی و ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV) طول میوه 17 تا 19 سانتی متر، تک گل در زمستان و با گرم شدن...