برچسب: آموزش احداث گلخانه

گلخانه فجرساری

گلخانه مدرن فجرساری اولین گلخانه یکپارچه در ایران تولید کننده نهار و مرکبات عاری از ویروس برای نخستین بار در ایران نصب و اجرا: شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای   مزایای گلخانه فجرساری: ارتقاء...