کاهو

کاهوی آیس برگ Lesaca

رقم هیبرید F1 بوته قوی از تیپ ایتالیایی پسیاتینا با برگ های باز و راست و جذاب سبز روشن خوشرنگ […]

کاهوی 13-263

بوته مقاوم به شوری با ظرفیت تولید بالا سطح بالا از سازگاری در مدت زمان نشاء کاری متحمل به تنش […]

کاهو13-259

بذر هیبرید F1 متحمل به خاک های شور بوته متوسط تا قوی بسیار یکدست اندام هوایی متعادل و بوته راست […]

کاهو13-258

بذر هیبرید F1 فضای باز متحمل به خاک های شور بسیار یکدست واریته ی با کیفیت بالا و سایز ایده […]

کاهو Rimmel

رقم هیبرید F1 بوته قوی از تیپ فرانسوی موجی برداشت آسان با آرایش برگ های مناسب سبز روشن خوشرنگ و […]

کاهو Rasin

کاهو با برگ های سه قسمتی و رنگ قرمز بلوطی بوته متوسط ، متراکم ، اجزای ناهموار ، قرمز خوشرنگ […]

کاهو HDIR 13-256

رقم هیبرید F1 بوته قوی مناسب کاشت در خاک های شور برگ های قوی و متحمل به شرایط تابستان های […]

کاهو Femena

رقم هیبرید F1 و بوته قوی سر فشرده و مناسب برای برداشت تابستانه کاهو های با سایز بزرگ در تابستان […]

کاهوBarbarella

رقم هیبرید F1 به رنگ سبز روشن بوته راست با انتهای عریض و برگهای نازک برداشت آسان با آرایش برگ […]

کاهوAlamos

رقم هیبرید F1 بوته قوی سازگار و مقاوم عملکرد بالا در مزرعه گل آذین های یک دست و بزرگ متحمل […]

کاهو 13-261

رقم هیبرید F1 بسیار سازگار و مقاوم باردهی خوب گل آذین های یکدست و سنگین متحمل به ساقه روی16، 18-24 […]