دسته: کاهو

کاهوی آیس برگ Lesaca

رقم هیبرید F1 بوته قوی از تیپ ایتالیایی پسیاتینا با برگ های باز و راست و جذاب سبز روشن خوشرنگ با هاله ای از قرمز وزن 300 تا 350 گرم سازگاری نسبت به زمان...

کاهوی 13-263

بوته مقاوم به شوری با ظرفیت تولید بالا سطح بالا از سازگاری در مدت زمان نشاء کاری متحمل به تنش های گرما یا خاک های ضعیف گل آذین برافراشته بخصوص در مزرعه متحمل به...

کاهو13-259

بذر هیبرید F1 متحمل به خاک های شور بوته متوسط تا قوی بسیار یکدست اندام هوایی متعادل و بوته راست متحمل در مقابل فاسد شدن و سازگاری در انواع خاک های مختلف متحمل به...

کاهو13-258

بذر هیبرید F1 فضای باز متحمل به خاک های شور بسیار یکدست واریته ی با کیفیت بالا و سایز ایده آل برگ های انتهایی بسیار عالی فرم گرفته و برگ های تحتانی صاف می...

کاهو Rimmel

رقم هیبرید F1 بوته قوی از تیپ فرانسوی موجی برداشت آسان با آرایش برگ های مناسب سبز روشن خوشرنگ و انتهای متراکم سازگاری نسبت به انواع خاک ها میانگین وزن 500 گرم متحمل به...

کاهو Rasin

کاهو با برگ های سه قسمتی و رنگ قرمز بلوطی بوته متوسط ، متراکم ، اجزای ناهموار ، قرمز خوشرنگ سالادی رنگ قرمز براق و روشن میانگین وزن 330 تا 350 گرم برگ های...