فلفل دلمه ای

ثمر هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی وزن میوه در حدود 200 تا 250 گرم – یکدست ماندگاری بالا پس […]

سرخین هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ قرمز وزن میوه در حدود 300 گرم یکدست بوته بسیار قوی بسیار پرمحصول با میوه […]

شادلین-هیبرید-F1

فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی وزن میوه در حدود 250 گرم متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , […]