آموزش مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه – استان یزد

برگزاری وبینار آموزشی مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه
مدرس : آقای دکتر زاهدیان
اداره جهاد کشاورزی شهرستان یزد

 

 

مطالب مرتبط