وبینار آموزش کشت فلفل دلمه ای رنگی استان هرمزگان

آموزش کشت فلفل دلمه ای رنگی

وبینار مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان هرمزگان
آموزش کشت فلفل دلمه ای رنگی
استاد: آقای دکتر محمدرضا زاهدیان
اسفند ۹۹
شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای

مطالب مرتبط