آموزش تولید فلفل گلخانه ای استان هرمزگان

دوره عملی آموزش تولید فلفل گلخانه ای با حضور جناب زاهدیان و گلخانه داران، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار گردید
استاد: آقای دکتر محمدرضا زاهدیان
اسفند۹۹
شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای

مطالب مرتبط