فلفل نارنجی هیبرید F1

بذر فلفل دلمه ای گلخانه ای – بذر هیبرید F1
فلفل دلمه ای به رنگ نارنجی براق
وزن میوه در حدود ۲۵۰ گرم

بوته بسیار قوی
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV)
ماندگاری بالا پس از برداشت
مناسب کشت در گلخانه
و نت هاوس

مطالب مرتبط