آموزش احداث گلخانه آذر 98

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه
محل : شرکت شهرک های کشاورزی
مدرس: آقای دکتر زاهدیان
آذر 98

مطالب مرتبط