گلخانه فجرساری

گلخانه مدرن فجرساری
اولین گلخانه یکپارچه در ایران
تولید کننده نهار و مرکبات عاری از ویروس
برای نخستین بار در ایران
نصب و اجرا: شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای

 
مزایای گلخانه فجرساری:

  1. ارتقاء کمی وکیفی تولید نهال گواهی شده
  2. کنترل بیماری های قارچی و کاهش آلودگی ها و در نتیجه کاهش درصد تلفات در تولید نهال
  3. جلوگیری از رشد علف های هرز  و کاهش هزینه های کارگری
  4. افزایش ضریب اطمینان عمر مفید دختان همچنین افزایش عملکرد دو کیفیت میوه
    کاهش ضایعات و تلفات تولید نهال بدلیل استفاده از روشهای مکانیزه
  5. طولانی کردن فصل فروش با استفاده از امکانات گلخانه و نگهداری راحت تر در محل فروش

مطالب مرتبط