اخبار

اطلاعیه آموزش یزد بشرح عکس بالا ارائه میگردد لطفا در اینستا اطلاع رسانی کنید
هم چنین برای نمایندگان و مشتریان شرکت در یزد هم ارسال نمایید .

وبینار مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان هرمزگان
آموزش کشت فلفل دلمه ای رنگی
استاد: آقای دکتر محمدرضا زاهدیان
اسفند ۹۹

دروه آموزشی تخصصی و مشاوره فنی کشت فلفل دلمه ای رنگی

برگزارکنندگان : وزارت جهاد کشاورزی و شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای 
استاد : آقای دکتر محمدرضا زاهدیان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه
استاد : آقای دکتر محمدرضا زاهدیان
آبان ۹۹
محل : اداره جهاد کشاورزي شهرستان نهاوند_ استان همدان
شرکت تولیدی کشاورزی حاتم گلخانه ای

دوره آموزش تخصصی کشت فلفل دلمه ای

این دوره با هدف آموزش مدیران فنی کشت  ، آموزش مدیریت کنترل گلخانه براساس تکنولوژی روز دنیا ، آموزش تولید با حداقل  استفاده از سموم و آفت کش ها و همچنین مدیریت و بهره وری آب و مواد غذایی برگزار میگردد . این دوره با بیست وشش سرفصل تخصصی توسط اساتید با تجربه ارائه میگردد. بر گزارکنندگان :

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور  و شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای