خدمات حاتم

خدمات حاتم :

 مشاوره در راستای مطالعات امکان سنجی فاز شناخت ، یک و دو گلخانه ای بصورت تخصصی مطالعه

مشاوره مالی و بازار در طرح های کشاورزی براساس استاندارد های مالی و بانکی کشور و بین المللی

 مدیریت طرح های کشاورزی و کشاورزی صنعتی و مدیریت پیمان و نظارت

 طراحی نقشه های جانمایی و تاسیسات گلخانه

 طراحی نقشه های نصب سازه و قطعات مربوطه

 طراحی نقشه های برق و کنترل و مشاوره و راه اندازی و ساخت سیستم های برق و کنترل و برنامه نویسی و راه اندازی اطاق کنترل

 مشاوره درراستای انتخاب تجهیزات از لحاظ آخرین تکنولوژی روز و تطابق با پروژه

 انتخاب و خرید متریال جهت تولید سازه های گلخانه ای و تجهیزات

تهیه تجهیزات ، اجرا شبکه اتوماسیون واحد های کشاورزی و گلخانه

 نصب نظارت و کنترل های اولیه، حین ساخت و در مراحل پایانی کار

 ارائه مستندات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری

 تحویل دائم و پشتیبانی و خدمات پس از فروش

 ساخت سازه گلخانه ای و برخورداری از کارخانه تولید سازه های گلخانه ای تحت لیسانس اسپانیا

ساخت و تامین انواع سیستم هوشمند آبیاری قطره ای و تغذیه

 نماینده انحصاری شرکت های تولید بذر و گلخانه از اسپانیا مریدیم

 مشاوره فنی کشت و مدیریت تولید

 مشاوره در راستای خرید نهاده های تولید

 تامین انواع نهاده ها شامل بذر، کود و مواد غذایی

مطالب مرتبط