آرام

بوته ی قوی
بشکل بیضی کشیده با پوست صاف و براق به رنگ راه راه سبز تیره و روشن
وزن 10 تا 12 کیلوگرم و عملکرد مناسب
میوه به رنگ قرمز، خیلی شیرین با بریکس بسیار بالا
ماندگاری بالا پس از برداشت
متحمل به فوزاریوم و آنتراکنوز
مناسب برای کشت در بهار و تابستان در فضای باز

مطالب مرتبط