کاهوAlamos

رقم هیبرید F1
بوته قوی
سازگار و مقاوم
عملکرد بالا در مزرعه
گل آذین های یک دست و بزرگ
متحمل به ساقه روی16، 18-24
مناسب برای کشت در آغاز و پایان زمستان در نواحی ساحلی و فضای باز

مطالب مرتبط