کاهو HDIR 13-256

رقم هیبرید F1
بوته قوی
مناسب کاشت در خاک های شور
برگ های قوی و متحمل به شرایط تابستان های سخت
محصول کاهو بزرگ ، یک شکل و با فرم ظاهری خوب
در مزرعه به خوبی در بالای بوته قرار می گیرد
تحمل بالا به ساقه روی
مناسب برای کشت در تابستان در فضای آزاد و گلخانه های توری

مطالب مرتبط