کاهو 13-261

رقم هیبرید F1
بسیار سازگار و مقاوم
باردهی خوب
گل آذین های یکدست و سنگین
متحمل به ساقه روی16، 18-24
مناسب برای کشت در زمستان در نواحی ساحلی و ابتدا یا انتهای زمستان در مناطق سرد در فضای آزاد و گلخانه های توری

مطالب مرتبط