کاهوی آیس برگ Lesaca

رقم هیبرید F1
بوته قوی از تیپ ایتالیایی پسیاتینا با برگ های باز و راست و جذاب
سبز روشن خوشرنگ با هاله ای از قرمز
وزن 300 تا 350 گرم
سازگاری نسبت به زمان های برداشت متفاوت
متحمل به پیچیدگی 16،17،19،21،23
مناسب برای کشت در زمان های متفاوت در فضای باز و گلخانه های توری

مطالب مرتبط