مطالعه و مشاوره

عنوان پروژه
•        مطالعات فاز دو شهرک های گلخانه ای دزفول و شوشتر– استان خوزستان
•        مطالعات امکان سنجی مجتمع تفریحی گلخانه ای کیجابا- کشور آذربایجان
•        مطالعات آمایش استان های لرستان و کرمانشاه
•        مطالعات امکان سنجی فاز یک و دو گلخانه باهوکلات- استان سیستان و بلوچستان
•        مطالعات فاز 1 و 2 گلخانه 10 هکتاری آقای جابر انصاری – استان اصفهان
•        مطالعات فنی و مهندسی و طراحی مجتمع گلخانه و باغ 20 هکتاری شرکت مکران- چابهار
مطالعات پروژه تولید بذر هیبرید شرکت توسعه بذر ایرانیان
مطالعات پروژه تولید بذر شرکت بین المللی آتا رز
مطالعات پروژه تولید بذر شرکت توسعه بذر ایرانیان
مطالعات پروژه تولید بذر شهرک خوجملی
•        مطالعات مجتمع گلخانه ای شرکت مپنا – جزیره قشم
•        مطالعات پروژه های گلخانه شیشه ای تولید گل و گیاه آقای عبدالوند- استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 71136 مترمربعی تولید نهال زینت گل-  استان مازندران (جویبار)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه35040 مترمربعی تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی  جهاد تحقیقات مجد- خوزستان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه10 هکتاری  تولید سبزی و صیفی  گوهرنوش سبزواران- استان کرمان (جیرفت)
•        مطالعات امکان سنجی احداث شهرک گلخانه ای 31852 مترمربعی تولید بذر، نهال و سبزی و صیفی –  استان گلستان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 50400 مترمربعی رایزکو  –  استان البرز (صفادشت)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه 1 هکتاری آقای ایزد پرست- استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه تولید گل شهرداری ملارد – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ترکمنستان – کشور ترکمنستان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه کشت و صنعت بوستان سلطانیه – استان زنجان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه و ابنیه 50 هکتاری پالیز کشت آریا – استان تهران (ملارد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 100000 مترمربعی تولید سبزی و صیفی و گل رز شرکت جهانکشت (بنیاد شهید )-  استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه اتکا – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی و بانکی احداث مجتمع حمل و نقل، سورتینگ و  گلخانه یامی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی و بانکی احداث شهرک گلخانه زرتوجی-استان هرمزگان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه اسفندیاری – استان ساری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه گروه همکاران توسعه –  استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه شیشه ای –  همدان آقای ظفری
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه حقی پناه –استان تهران ( شهریار )
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه امینی –استان تهران ( شهریار )
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه زرندی –استان تهران ( شهریار )
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه ابولحسنی – استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه صفری – استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه عرب مقصودی – استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه نعمتی – استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه احمد قوامی – استان تهران (ملارد)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه شریف مقدم – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه یوسف قوامی – استان تهران (ملارد)
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه  تولید آلوئه ورا آقای کاظمی- استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای محمدی – استان تهران ( شهرری )
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای کردبچه- استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای شریفی نژاد – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای تقی زاده- استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای یاریان- استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای قشقایی – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شهر ری – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث مجتمع گلخانه ای تولید سبزی و صیفی شوشتر – استان خوزستان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه دام دشت بهروزان – استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه افشار – استان تهران (رباط کریم)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10318 مترمربعی بوربور  – استان تهران  (پیشوا)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی بیات  –  استان تهران (ملارد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3024 مترمربعی تمیزی  –  استان البرز (شهریار)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 11616 مترمربعی تاجیک –  استان تهران (پیشوا)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3834 مترمربعی حاجمیر  –  استان تهران (رباط کریم)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 4000 مترمربعی کاردان  –  استان البرز (نظرآباد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 1224 مترمربعی بیابانی –  استان تهران (پاکدشت)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی پازوکی  –  استان البرز (نظرآباد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10200 مترمربعی رحیمی  –  استان البرز (نظرآباد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3952 مترمربعی فرزانه خلج –  استان البرز (نظرآباد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 8064 مترمربعی آزاد فلاح –  استان البرز (نظرآباد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 4800 مترمربعی  شفیع منصوری  –  استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3096 مترمربعی بنی عامری  –  استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5120 مترمربعی  –  استان البرز (شهریار)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی آسایش  –  استان تهران (رباط کریم)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5200 مترمربعی  –  استان تهران (پاکدشت)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه غیبی  –  استان البرز (ساوجبلاغ)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3000 مترمربعی میری –  استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 9504 مترمربعی تاجیک  –  استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5040 مترمربعی عباسی –  استان تهران (اسلامشهر)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی طبخی  –  استان البرز (ساوجبلاغ)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10000 مترمربعی امام قلی –  استان البرز (ساوجبلاغ)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 8064 مترمربعی آزاد فلاح  –  استان البرز (نظرآباد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 4000 مترمربعی کاردان  –  استان البرز (نظرآباد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 13000 مترمربعی طباطبایی  –  استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی بیات-  استان البرز (شهریار)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10080 مترمربعی نهال گستر رویان-  استان قزوین (آبیک)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3000 مترمربعی تولید سبزی و صیفی  محمودی  –  استان مازندران (فریدونشهر)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5000 مترمربعی تولید سبزی و صیفی  –  استان سیستان و بلوچستان (خاش)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 50400 مترمربعی تولید سبزی و صیفی مزینان  –  استان خراسان رضوی (مزینان)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 12384 مترمربعی تولید سبزی و صیفی آویژگان دنا  –  استان البرز (هشتگرد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید فلفل دلمه ای نصیری- استان تهران( صفادشت)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی محمد علی- استان تهران( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی اشرف میرزایی- استان تهران(چهاردانگه)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی خانی – استان تهران (پاکدشت )
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی میرعبداللهی – استان تهران ( دماوند)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شرکت شرکت کشت و صنعت سجاد نیا صالح 1 و 2 -استان تهران(ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی رشیدی زاده- استان تهران ( رباط کریم)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حسینی – استان تهران( اسلامشهر)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شرکت نوید فرتاک – استان تهران ( رباط کریم)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی عرب – استان تهران (ملارد)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی اصفهانی- استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی قوامی – استان تهران ( شهریار)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی رشید فرهادی – استان تهران ( اسلامشهر)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی علیزاده ساوه 1 و 2 – استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث مجتمع گلخانه ای تولید سبزی و صیفی عباسی – استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شصتی 1 – استان تهران( پاکدشت)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی حاجی بابایی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی حیدری– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی نسیم پاک کوشان– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی یاری– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی خسروی نژاد– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی حدادیان– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی بند پی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی جلالی زاده– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی ترکاشوند– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شهبازی راد– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی فاراب– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی روحانی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شریعت زاده– استان تهران ( پیشوا)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی تاجیک– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای شفیعی- استان تهران ( پاکدشت)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای تاجیک عباسی – استان تهران(ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مجیدلو- استان تهران ( رباط کریم)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خانم سماعی – استان تهران ( اسلامشهر)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای ظهره وند- استان تهران (اسلامشهر)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای عابدی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای ملارمضانی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای بیسادی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای کبریایی -استان تهران (ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شصتی 2 – استان تهران( پیشوا)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای حصارکی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای کمالیان– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای گلمکان-         پیشوا
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای حسینی نسب– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت برق آرا– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای کاظمی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مهدی رضایی – ری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مه آبادی- ری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای آل رسول-پیشوا
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای غزال نیا– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای اسکندری– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای اشتری– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای روز خوش– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی خانم کاظمی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای میرمحمدی -شهرری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای صدوقی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای حبیبی –کهریزک
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای آقامیری –
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای غلامعلی تاجیک -ورامین
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای سلبی- اسلامشهر
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای جواهری– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای فروتن– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای اکبریان– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای ترابی– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای نخجوان پور– استان تهران ( ورامین)
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای شریفی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای تاجیک – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی مالی گلخانه آقای شیرمحمدی – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خانم بدری -شهرری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مهجوریان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای سعد آبادی
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای بابایی – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای حسین حسینی
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای عباس النچری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای بهرامی
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه وفایی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه نوایی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه داوود پور– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت دشت لاله کلار 1
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت دشت لاله کلار 2
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت دشت لاله کلار 3
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی پژمان جعفری 1
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی پژمان جعفری 2
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی پیمان جعفری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی گذری
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی قلی پور
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه غلامرضایی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خانی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه نصیری رباط کریم
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خودکار– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ثانی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شیخ وند– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه کریمی – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علوی- استان سمنان
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه صبح خیز– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه روانسر-استان کرمانشاه
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه عزیزیان– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شیدایی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه بهرامی– استان قزوین
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شفیعی – عبدالوند 1– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شفیعی – عبدالوند 2– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه زاده کناری– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سلطانی 1– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سلطانی 2– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سلطانی 3– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه باباخانی 1– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه باباخانی 2– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه باباخانی 3– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه میرزایی – استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی خانم سعادتی- استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شیرکوند– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ملکی– استان تهران
•        مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه جوانشیر خاضعی– استان تهران

مطالب مرتبط