روزانا هیبرید F1

روزانا هیبرید F1 – خوشه ای
گوجه فرنگی فانتزی به رنگ قرمز با راه راه سیاه
بیضی شکل
با رشد نامحدود
غیر همرس
8 تا 9 میوه در خوشه
ماندگاری بالا پس از برداشت
وزن میوه 35 تا 40 گرم
میوه یکدست و محکم
متحمل به ویروس موزاییک گوجه فرنگی(ToMV) ، نماتد(N) ، ورتیسیلیوم(V) ، فوزاریوم(o Fol)
مناسب برای کشت در گلخانه

مطالب مرتبط