شادلین-هیبرید-F1

فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی
وزن میوه در حدود 250 گرم
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV)
ماندگاری بالا پس از برداشت
مناسب کشت در گلخانه

مطالب مرتبط