سرخین هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ قرمز
وزن میوه در حدود 300 گرم
یکدست
بوته بسیار قوی
بسیار پرمحصول با میوه هایی درشت
پوشش خوب در برابر آفتاب
ماندگاری بالا پس از برداشت
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (TMV)
مناسب برای کشت در فصول بهار و تابستان در فضای باز و تمامی فصول در گلخانه

مطالب مرتبط