ثمر هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی
وزن میوه در حدود 200 تا 250 گرم – یکدست
ماندگاری بالا پس از برداشت
بسیار پر محصول
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV)
مناسب برای کشت در فضای باز و گلخانه

مطالب مرتبط