امید

رقم هیبرید با بوته ی قوی
میوه بیضی به وزن 10 تا 11 کیلوگرم
پوست صاف و براق به رنگ راه راه سبز تیره و روشن
بریکس بسیار بالا
میوه به رنگ قرمز خوشرنگ با دانه های کم
مناسب برای کشت در بهار و تابستان در فضای باز و فصل زمستان در گلخانه

مطالب مرتبط