آموزش

دوره آموزش تخصصی کشت فلفل دلمه ای

 بر گزارکنندگان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور  و شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای

تاریخ شروع کلاسها بزودی اعلام خواهد شد.

دوره های آموزشی و پژوهشی برگزار شده

  • مدیریت گلخانه – سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
  • مهندسی طراحی گلخانه – سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
  • ناظرین فنی گلخانه – سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
  • اصول احداث گلخانه، شناخت عوامل محیطی و نحوه کنترل آنها- بنیاد تعاون زندانیان (حامی)
  • ناظرین فنی گلخانه – سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
  • برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان احداث گلخانه – شرکت شهرک های کشاورزی