برچسب: آموزش گلخانه داری

آموزش کشاورزی حاتم گلخانه ای

آموزش

اینجا کلیک کنید برگزاری دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه استاد : آقای دکتر محمدرضا زاهدیانآبان ۹۹محل : اداره جهاد کشاورزي شهرستان نهاوند_ استان همدانشرکت تولیدی کشاورزی حاتم گلخانه ای دوره...