دسته: محصولات

0

آرام

بوته ی قوی بشکل بیضی کشیده با پوست صاف و براق به رنگ راه راه سبز تیره و روشن وزن 10 تا 12 کیلوگرم و عملکرد مناسب میوه به رنگ قرمز، خیلی شیرین با...

0

کاهو13-259

بذر هیبرید F1 متحمل به خاک های شور بوته متوسط تا قوی بسیار یکدست اندام هوایی متعادل و بوته راست متحمل در مقابل فاسد شدن و سازگاری در انواع خاک های مختلف متحمل به...

0

شادلین هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی وزن میوه در حدود 250 گرم متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV) ماندگاری بالا پس از برداشت مناسب کشت در گلخانه

0

MX004

بوته ی نسبتا قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه ی بیضی به وزن 8/0 تا 2/1 کیلوگرم پوست صاف به رنگ زرد و گوشت میوه به رنگ نارنجی میوه هایی با رایحه ای بسیار...

0

سامیا هیبرید F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بوته بسیار مقاوم بینابین متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV) طول میوه 17 تا 19 ساتی متر و تعداد میوه 2 تا 3...