دسته: فلفل دلمه

0

شادلین هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی وزن میوه در حدود 250 گرم متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV) ماندگاری بالا پس از برداشت مناسب کشت در گلخانه

0

سرخین هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ قرمز وزن میوه در حدود 300 گرم یکدست بوته بسیار قوی بسیار پرمحصول با میوه هایی درشت پوشش خوب در برابر آفتاب ماندگاری بالا پس از برداشت متحمل به...

0

ثمر هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی وزن میوه در حدود 200 تا 250 گرم – یکدست ماندگاری بالا پس از برداشت بسیار پر محصول متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) ,...

0

پادرا هیبرید F1

فلفل دلمه ای به رنگ قرمز براق وزن میوه در حدود 250 گرم بوته بسیار قوی متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV) ماندگاری بالا پس از برداشت مناسب کشت در...