مدیریت پروژه و زمانبندی

مدیریت پروژه
با توجه به ضرورت پیاده سازی سیستمهای مهندسی صنایع بصورت محوری در تمامی شرکتها ، فعالیت کنترل و مدیریت پروژه یکی از ارکان اصلی گروه است . که در این راستا کلیه مدیران با این مفاهیم و نحوه استفاده از این نوع ابزارهای مدیریتی آشنایی کامل دارند و علاوه بر جذب نیروهای متخصص ، از نرم افزارهای تخصصی مربوطه مانند TimeLine ، MS Project ، Primavera ، Expedition در تمامی پروژه ها استفاده میگردد.
فرایند کلی اجرایی سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) به شکل زیر انجام می شود:
بررسی الزامات قراردادی و تدوین فعالیتها و برنامه ریزی پروژه
پردازش فعالیتها با نرم افزار و تعیین سطوح فعالیتها و استخراج مسیر بحرانی (CPM)
استخراج برنامه های هفتگی و ماهانه گروهها و منابع مختلف پروژه
تهیه گزارشات دوره ای از پیشرفت فیزیکی، مالی و زمانی و استخراج مغایرت با برنامه و ارائه راهکار جبران
برگزاری جلسات دوره ای کنترل پروژه و بررسی مغایرتها و مشکلات و تصویب راهکارهای اتخاذ شده
پیگیری مصوبات جلسات کنترل پروژه

سیستم گردش اطلاعات مدیریت پروژه در سه حوزه انجام می پذیرد که هر یک وظایفی را بر عهده دارند :
1 – حوزه برنامه ریزی
1-1 ) استخراج اطلاعات قرارداد
2-1 ) تهیه لیست فعالیتها
3-1 ) تعیین و تخصیص بودجه و بودجه بندی طرح
4-1 ) برآورد نیروهای انسانی مورد نیاز و تهیه برنامه نیروی انسانی
5-1 ) برآورد ماشین آلات مورد نیاز و تهیه برنامه نیروی انسانی
6-1 ) تعریف ساختار شکست و کدینگ فعالیتها (WBS)
7-1 ) تهیه طرح اولیه (Master Plan) و تهیه برنامه تا سطوح پائین
8-1 ) تعیین ضرایب ارزش وزنی (W.F) فعالیتها
2 – حوزه کنترل
1-2 ) آمار نیروی انسانی
2-2 ) آمار ماشین آلات
3-2 ) آمار احجام اجرایی
4-2 ) صورت پرداختهای مالی
3 – حوزه گزارشات
1-3 ) گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه
2-3 ) گزارش پیشرفت مالی پروژه
3-3 ) فعالیتهای بحرانی پروژه
4-3 ) گزارش برنامه های اجرایی دوره ای
5-3 ) گزارش برنامه زمانبندی به هنگام شده
6-3 ) گزارش مقایسه ای ماشین آلات
7-3 ) گزارش مقایسه ای نیروی انسانی

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *