• تلفن02146021598
  • ایمیلinfo@hatamagro.com
  • آدرستهران ، چیتگر، مجتمع تجاری و اداری طوبی
  • ساعتهای آزاد8:30صبح تا 16 عصر

مطالعات

مطالعات و طراحی تخصصی پروژه های گلخانه

  •  مطالعه و طراحی حدود 1800 هکتار گلخانه در کشور 
  • مطالعه تخصصی شهرک های کشاورزی و توریستی (اگروتوریسم)
  • مطالعه تخصصی شهرک های کشاورزی در اقلیم های مختلف کشور

مطالعات امکان سنجی پروژه های گلخانه ای به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد: