• تلفن02146021598
  • ایمیلinfo@hatamagro.com
  • آدرستهران ، چیتگر، مجتمع تجاری و اداری طوبی
  • ساعتهای آزاد8:30صبح تا 16 عصر

مشاوره

1- مشاوره احداث گلخانه
– اقلیم شناسی
– مکان یابی
– محاسبات مالی و اقتصادی
– شناخت بازار
– سازه و تجهیزات

2- مشاوره تولید محصولات گلخانه ای
– کاشت، داشت، برداشت
– تولید نشاء
– آبیاری و تغذیه
– بیماری ها و آفات ها
– تنظیم رشد رویشی و زایشی
– هرس و تربیت گیاه
 

3- مشاوره فروش و صادرات محصول
4- مشاوره پروژه های آموزشی از جمله سمینارها، جلسات و دوره های آموزشی