اخبار

دوره آموزش تخصصی کشت فلفل دلمه ای

این دوره با هدف آموزش مدیران فنی کشت  ، آموزش مدیریت کنترل گلخانه براساس تکنولوژی روز دنیا ، آموزش تولید با حداقل  استفاده از سموم و آفت کش ها و همچنین مدیریت و بهره وری آب و مواد غذایی برگزار میگردد . این دوره با بیست وشش سرفصل تخصصی توسط اساتید با تجربه ارائه میگردد. بر گزارکنندگان :

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور  و شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای